Buurtwerk Halle

Een samenwerking tussen RISO Vlaams-Brabant, de stad Halle en Woonpunt Zennevallei

Aan de slag in twee wijken

def logo

Buurtwerk Halle werkt in twee sociale woonwijken in Halle: Windmoleken en Vogelweelde.

Het Buurtwerk:

* bevordert het contact tussen mensen

* verbetert de leefomgeving

* versterkt de grondrechten van de mensen

Buurtwerkers Elizabeth, Maureen en Tim bouwen deze werking uit en kunnen daarbij rekenen op een goede samenwerking met de stadsdiensten, Riso-collega’s, OCMW, Centrum basiseducatie, Open armen, CAW, …

 

Advertisements